kwalifikacje

Duże firmy starają się prowadzić swoją działalność w sposób jak szczególnie zgodny z prawem i zabezpieczający wszystkie ich interesy.

Posted on 14/02/2017 9:18am
telefony
Author: Maurizio Pesce
Source: http://www.flickr.com
Dlatego decydują się na podpisywanie umów faktoringu. W myśl takich umów przychodzące do firmy faktury potrafią zostać opłacane przez banki albo przy pomocy osób do takiego upoważnionych.


Na rynku firmowym znane się różne rodzaje faktoringu, które decydują o takim, jaki będzie obrót należności pomiędzy marka a jej interesantami.
Read more >>

Załatwianie wielu kwestii powiązanych z przymusowym odcinkiem bhp

Posted on 03/02/2016 10:13am
legalizacja gaśnicy
Source: pixabay
Przepisy mówią, że gaśnica powinna być umiejscowiona w miejscu łatwo osiągalnym w razie potrzeby jej użycia, utrzymana w należytym stanie, również działać sprawnie i skutecznie. Jedynym wyjątkiem są pojazdy transportujące materiały niebezpieczne. Gaśnice znajdujące się w tym samochodzie powinny być poddawane przeglądowi według wskazań producenta, ale nie rzadziej niż raz do roku.
Read more >>

Innowacyjne szkolenia ISO jako szansa na poszerzenie umiejętności.

Posted on 17/11/2015 1:01pm
szkolenia
Author: Sebastiaan ter Burg
Source: http://www.flickr.com
Dzisiejszy rynek pracy nie zna słowa litość. Podwładni mają być pracowici i przygotowani na wieczne doszkalanie z różnorakich zagadnień, aby jak najlepiej dopasować się do powiększających się wymagań firm, i jednocześnie powodować pochlebną opinię i zadowolenie klientów.Funkcjonujemy w czasach, w których ogromną partię działań wykonywanych dotychczas przez ludzi przejmują maszyny i zmechanizowane, wielkie fabryki.
Read more >>