Odpady palne pokruszone i jednorodnie wymieszane

Posted on 16/01/2017 8:44am

Z każdym rokiem powstaje coraz więcej niebezpieczeństw dla otoczenia naturalnego. Tymczasem społeczeństwo staje się w wyższym stopniu świadome owego zagrożenia, dzięki temu powstają coraz nowocześniejsze metody zdobywania energii chroniące otoczenie naturalne.


W związku z wyczerpującymi się zapasami ropy naftowej, również gazu ziemnego prowadzi się badania nad paliwami, które zdołałyby zamienić paliwa do tej pory wykorzystywane. Paliwa alternatywne to niezwykle ważny temat w gospodarce odpadami - http://petrel.com.pl/. Są to odpady palne, jakie są pokruszone i jednorodnie wymieszane. Mieszaninę tę mogą stanowić tylko i wyłącznie nieczystości różne aniżeli niebezpieczne, to znaczy takie, które nie mają w swoim składzie toksycznych tworzyw. Do produkcji paliw alternatywnych używane są przede wszystkim odpady wysokokaloryczne takie jak opony, rozpuszczalniki, surowce sztuczne, tekstylia, oleje odpadowe i nieczystości zwierzęce. Paliwo z odpadów jest palone w spalarniach odpadów, cementowniach, elektrowniach, elektrociepłowniach i kotłach energetycznych.
przewoźnik
Author: Lech Karol Pawłaszek
Source: http://www.flickr.com


Spalarnie odpadów w Polsce stosują technologię termicznej utylizacji śmieci medycznych, oraz różnych niebezpiecznych dopełniające standardy emisyjne obowiązkowe w EU - http://www.petrel.com.pl/zmierzch-spalarni/. Nieczystości niebezpieczne, także medyczne powinny być zneutralizowane w inny sposób aniżeli składowanie, oraz nie mogą być jeszcze raz spożytkowane.


busy
Author: Jim Larrison
Source: http://www.flickr.com


Energia z odpadów może być uzyskiwana na wiele sposobów.


Może być to tylko odzyskanie energii cieplnej, przekształcenie takiej energii w parę, lub wytwórczość energii elektrycznej. Spalarnia śmieci uwalnia gorące gazy spalinowe. Gazy te powinny pozostać oziębione, w innym wypadku rękawy w filtrze workowym ulegną spaleniu.

Tags: śmieci, produkcja, temat, sposób