Ochrona danych jako dobro jednostki której dane dotyczą

Posted on 10/02/2017 1:51pm

Prawo gospodarcze to sfera prawa, jaka odpowiada za regulację działalności gospodarczej. Dziedzina ta jest podzielona na prawo zbiorowe i prywatne. Zbiorowe prawo gospodarcze odpowiada w szczególności za określenie roli państwa w gospodarce.
http://www.winski.pl/
Author: Kevin Napper
Source: http://www.flickr.com


Prywatne prawo gospodarcze jest odpowiedzialne za regulowanie stosunków między podmiotami, jak też pomiędzy przedsiębiorcami a odbiorcami.


Kancelaria prawa gospodarczego zajmuje się przygotowywaniem między innymi propozycji umów i statutów spółek każdego rodzaju, przeprowadzaniem przebiegu rejestrowania podmiotów gospodarczych, a również tworzeniem różnych pism koniecznych dla ich zgodnego działania (skuteczny prawnik we Wrocławiu). Przeprowadza procesy fuzji i przejęć, przemian spółek, także ich likwidowaniu. Świadcząc obsługę legislacyjną na rzecz przedsiębiorstw zajmuje się problematyką korporacyjną, doradztwem z zakresu funkcjonowania organów spółek i ich dwustronnych relacji.


ochrona danych osobowych prawnik ma na celu ochraniać osoby fizyczne, jakich dane osobowe są, bądź zdołają być przetwarzane przez rozmaITe podmioty, instytucje, organizacje. Ochrona danych osobowych ma na celu dobro osoby, której dane dotyczą, bądź dobro osób trzecich w zakresie i sposobie scharakteryzowanym ustawą (specjaliści od ochrony danych osobowych).
Trzeba mieć na uwadze, że rozporządzając danymi osobowymi przeróżnych osób należy dbać o ich bezpieczeństwo, by nie przedostały się w posiadanie drugich osób i podmiotów, żeby były ważne, a także wypełnić szereg innych obowiązków, które nakłada rozporządzenie.


Jak mówi Ustawa każdy obywatel posiada prawo do ochrony własnych danych osobowych.

Tags: IT, ochrona, osoby